Justin Bieber - Backpack

 Dinle  Dinle

You said “I come in peace” so I took you home
"Barış için geldim" demiştin bu yüzden seni eve aldım
I gave you food and I gave you clothes
Sana yemek ve kıyafet verdim
I taught you how to move your feet when the rhythms on
Sana ritimlere nasıl ayak uyduracağını öğrettim
Still you wanna leave ‘cause you feel alone
Buna rağmen yalnız kalmak istiyordun Çünkü yalnız hissediyordun
You don’t know what they’re like
Onların nasıl olduklarını bilmiyorsun
If they know that you’re alive
Eğer yaşadığını bilirlerse,
They’re gonna try to take away the secrets of your planet's life
Gezegeninin sırlarını ortaya çıkarmaya çalışacaklar
I know you must be upset, you lost your family in a wreck
Üzgün olduğunu biliyorum aileni bir kazada kaybettin
But you gotta listen
Ama yapman gerekeni dinle
Don’t try to find your spaceship
Uzaygemini bulmayı deneme
It might be out there waiting
Orada bekleyenler olabilir
Stay in my backpack forever
Sonsuza dek Sırtçantamda kal
Stay in my backpack forever
Sonsuza dek Sırtçantamda kal
(You know I can’t find my spaceship, my planet’s outside there waiting, I can’t stay in your backpack forever.
)
(Biliyorsun uzay gemimi bulamayacağım, Gezegenim dışarda bekliyor, Sonsuza dek Sırtçanta kalamam.)

Before you came around I was in a rut
Sen gelmeden önce kızgındım
Didn’t have a friend, didn’t know what it was
Bir arkadaş yoktu, ne olduğunu bilmiyordu
You taught how to dream and how to live
Sana nasıl hayal kuracağını ve nasıl yaşayacağını öğrettim
You’re my best friend please listen to me
Sen en iyi arkadaşımsın lütfen beni dinle
You don’t know what they’re like
Onların nasıl olduklarını bilmiyorsun
If they know that you’re alive
Eğer yaşadığını öğrenirlerse
They’re gonna try to take away the secrets of your planet's life
Gezegeninin sırlarını ortaya çıkarmaya çalışacaklar
I know you must be upset, you lost your family in a wreck
Üzgün olduğu biliyorum, aileni bir kazada kaybettin
But you gotta listen
Ama yapman gerekeni dinle
Don’t try to find your spaceship
Uzaygemini bulmayı deneme
It might be out there waiting
Orada bekleyenler olabilir.
Stay in my backpack forever
Sonsuza dek Sırtçantamda kal
Stay in my backpack forever
Sonsuza dek Sırtçantamda kal
(You know I can’t find my spaceship, my planet’s outside there waiting, I can’t stay in your backpack forever)
(Biliyorsun uzay gemimi bulamayacağım, Gezegenim dışarda bekliyor, Sonsuza dek Sırtçanta kalamam.)
[Lil Wayne]
Greetings, I fell from the sky
Selamlar, ben gökyüzünden düştüm
I’m from a different world I use Lil Wayne as a disguise
Farklı bir dünydanım Lil Wayne kılığını kullanıyorum
And my flying saucer crashed, I’m the only one who survived
Ve uçan dairem çarptı, sadece bir tek ben kurtulum.  
I’m only taking over this planet since I arrived
Geldiğimde ben sadece bu gezegeni devraldım
I’m in a backpack, I’m in ducking Men in Black
Sırtçantadayım, Siyah Giyinen Adamlar gibi ıslanıyorum
Yeah, I’m an alien, my swag is outta this world
Evet, Ben bir uzaylıyım, Benim havalılığım bu dünya'nın dışında
Different galaxy, they try to capture me
Farklı galaksi, onlar beni yakalamaya çalışıyor
When I die they gonna name this planet after me, Wayne’s world.
Öldüğümde bu gezegenin adı Wayne'nin Dünyası olacak.
[Justin Bieber]
Don’t try to find your spaceship
Uzaygemini bulmayı deneme
It might be out there waiting
Orada bekleyenler olabilir.
Stay in my backpack forever
Sonsuza dek Sırtçantamda kal
Stay in my backpack forever
Sonsuza dek Sırtçantamda kal
(You know I can’t find my spaceship, my planet’s outside there waiting, I can’t stay in your backpack forever)
(Biliyorsun uzay gemimi bulamayacağım, Gezegenim dışarda bekliyor, Sonsuza dek Sırtçanta kalamam.)
On our planet we don't kill one another
Gezegenimizde bir başkasını öldürmeyiz
We don't take love for granted
Sevgi çin değerlendirmiyoruz
It's a gift from the mother
O bir anne hediyesi
In your planet, you are filled with greed and false belief
Gezegeninde, hırs ve yalnış inanç ile dolusun
We came here to bring you peace.
Barış getirmek için geldik.


Kullanıcı Yorumları

Zorunlu alan
Zorunlu alan (Yayınlanmayacaktır)
Zorunlu değil (Yayınlanmayacaktır)