Yeah..
Yeah..
Young Money..
Genç Para
Nicki Minaj
Nicki Minaj
Justin..
Justin

Show you off
Kendini göster
Tonight I wanna show you off (aye,aye,aye)
bugece kendimi göstermek istiyorum (evet,evet,evet)
What you got
Ne buldun
A billion could've never bought (aye,aye,aye)
Bir milyar yok olabilir (evet,evet,evet)

We gonna party like it's 3012 tonight
3012 gece gibi eğleneceğiz
I wanna show you all the finer things in life
Sana hayatın daha iyi olduğunu göstereceğim
So just forget about the world, we're young tonight
O zaman tüm Dünya'yı unut, biz bu gece genciz
I'm coming for ya, I'm coming for ya
Senin için geliyorum, senin için geliyorum

Cause all..
tüm sebebi…
I need, is a Beauty and a Beat
İhtiyacım var, bir güzellik ve ritim
Who can make my life complete
Kim benim hayatımı tamamlayabilir
It's all..
Her şey..
Bout you, when the music makes you move
Ritim müzikle seni harekete geçiriyorsa
Baby do it like you do
Bebek bunu yapmaktan hoşlanmalısın
Cause..
Çünkü…


[Beat break]
[Ritim Arası]

Body rock,
Vücudun sertliği
Girl, I can feel your body rock (aye,aye,aye)
Kız, vücdunun sertliğini hissedebiliyorum (evet,evet,evet)
Take a bow, you on the hottest ticket now (aye,aye,aye)
Selam ver, bilet sende (evet,evet,evet)

We gonna party like it's 3012 tonight
3012 gece gibi eğleneceğiz
I wanna show you all the finer things in life

Sana hayatın daha iyi olduğunu göstereceğim
So just forget about the world, we're young tonight
O zaman tüm Dünya'yı unut, biz bu gece genciz
I'm coming for ya, I'm coming for ya
Senin için geliyorum, senin için geliyorum

Cause all..
tüm sebebi…
I need, is a Beauty and a Beat
İhtiyacım var, bir güzellik ve ritim
Who can make my life complete
Kim benim hayatımı tamamlayabilir
It's all..
Her şey..
Bout you, when the music makes you move
Ritim müzikle seni harekete geçiriyorsa
Baby do it like you do
Bebek bunu yapmaktan hoşlanmalısın


[Nicki Minaj]
[Nicki Minaj]
Uh, Uh
Ah, ah
In time, ink lines, b-bitches couldn't get on my incline
Zaman içinde, mürekkebin çigilerinde, k-kaltaklar beni yokuştan atamadı
World tour, it's mine, ten little letters, on a big sign
Dünya turu, bu benim, on küçük harf ,büyük bir işaret
Justin.. Bieber, you know Imma hit 'em with the ether
Justin Bieber, biliyorsun onları eter ile vuracağım
Buns out, weiner, but I gotta keep an eye out for Selena
Sosis üzeri ekmek, ama gözlerimi Selena'nın üzerinde tutmam gerekiyor
Beauty, Beauty and the Beast
Güzel, Güzel ve Çirkin
Beauty from the east, beautiful confessions of the priest
Doğudan gelen güzellik, rahibin güzel iltifatları
Beast, beauty from the streets, we don't get deceased
Canavar, güzel sokoklarda, ölmedik
Every time a beauty on the beats
Güzellik her ritimde yener
(Body rock, girl, I wanna feel your body rock)
( Vücudun sert, kız, vücudunun sertliğini hissetmek istiyorum)
(Evet, evet, evet, hadi, hadi!)

Cause all..
Tüm sebebi…
I need, is a Beauty and a Beat
İhtiyacım var, bir güzellik ve ritim
Who can make my life complete
Kim benim hayatımı tamamlayabilir
It's all..
Her şey..
Bout you, when the music makes you move
Ritim müzikle seni harekete geçiriyorsa
Baby do it like you do
Bebek bunu yapmaktan hoşlanmalısın
Cause...
Çünkü…


Kullanıcı Yorumları

Zorunlu alan
Zorunlu alan (Yayınlanmayacaktır)
Zorunlu değil (Yayınlanmayacaktır)