Guess i’ll put on my raincoat, my yellow raincoat
Sarı yağmurluğumu giyeceğim, sarı yağmurluğumu
Baby it’s keeping me dry
Beni kuru tutuyor bebeğim
I put on my raincoat, my yellow raincoat
Sarı yağmurluğumu giyeceğim, sarı yağmurluğumu
You know exactly why
Neden giydiğimi biliyorsun
When the wind blows, and the sun goes away
Rüzgar estiğinde ve güneş gittiğinde
And the sand fall, stormy day, it’s a destroyer, this is for you
Ve toğrak düştüğünde, fırtınalı günde, bir yıkıcıdır, bu senin için
And as it pours down, the water sprinkles off my chest, it’s destroyer, it’s like is to ya
Ve yağmur şiddetle yağdığında, yağmur göğsüme serptiğinde, bir yıkıcıdır, sana da olur
Whenever I do have it, do I have it, want this to face me
Ne zaman bana böyle olsa, böyle olsa, yüzümün böyle olmasını istiyorum
Whenever I do have it, do I want this thing to make me
Ne zaman bana böyle olsa, Bu şeyin benim meşhur olmama
Cause the fame, and the money, and the girl will drive you crazy
Paraya sahip olmama sebep oluyor ve bu kız beni çıldırdıyor
Another he said, she said, i’m thinking maybe
Bir diğeri dedi o, dedi o, belki diyorum
Just put on…
Sadece giy…
Guess i’ll put on my raincoat, my yellow raincoat
Sarı yağmurluğumu giyeceğim, sarı yağmurluğumu
Baby it’s keeping me dry
Beni kuru tutuyor bebeğim
I put on my raincoat, my yellow raincoat
Sarı yağmurluğumu giyeceğim, sarı yağmurluğumu
You know exactly why
Neden giydiğimi biliyorsun
But as I look around, I see, when i’m thinking never, change me
Ama etrafa baktığımda görüyorum, asla dediğim anda, değiştir beni
Well all I gotta do, is stay me
Evet, tek yapmam gereken, durmak
Let’s the rest do the work and i’ll show that i’ll be fine, be fine
Diğerleri işi yapsın ve ben de iyi olacağımı göstereceğim, göstereceğim


When the wind blows, and the sun goes away
Rüzgar estiğinde ve güneş gittiğinde
And the sand fall, stormy day, it’s a destroyer, this is for you
Ve toğrak düştüğünde, fırtınalı günde, bir yıkıcıdır, bu senin için
And as it pours down, the water sprinkles off my chest, it’s destroyer, it’s like is to ya
Ve yağmur şiddetle yağdığında, yağmur göğsüme serptiğinde, bir yıkıcıdır, sana da olur
Whenever I do have it, do I have it, want this to face me
Ne zaman bana böyle olsa, böyle olsa, yüzümün böyle olmasını istiyorum
Whenever I do have it, do I want this thing to make me
Ne zaman bana böyle olsa, Bu şeyin benim meşhur olmama
Cause the fame, and the money, and the girl will drive you crazy
Paraya sahip olmama sebep oluyor ve bu kız beni çıldırdıyor
Another he said, she said, i’m thinking maybe
Bir diğeri dedi o, dedi o, belki diyorum
Just put on…
Sadece giy…
Guess i’ll put on my raincoat, my yellow raincoat
Sarı yağmurluğumu giyeceğim, sarı yağmurluğumu
Baby it’s keeping me dry
Beni kuru tutuyor bebeğim
I put on my raincoat, my yellow raincoat
Sarı yağmurluğumu giyeceğim, sarı yağmurluğumu
You know exactly why
Neden giydiğimi biliyorsun
Turutu turutu….
Guess i’ll put on my raincoat, my yellow raincoat
Sarı yağmurluğumu giyeceğim, sarı yağmurluğumu
Baby it’s keeping me dry
Beni kuru tutuyor bebeğim
I put on my raincoat, my yellow raincoat
Sarı yağmurluğumu giyeceğim, sarı yağmurluğumu
You know exactly why
Neden giydiğimi biliyorsun


Kullanıcı Yorumları

Zorunlu alan
Zorunlu alan (Yayınlanmayacaktır)
Zorunlu değil (Yayınlanmayacaktır)