Don't sit there like some silly girl
Orada aptal bir kız gibi oturma
If you wait too long it'll be too late
Eğer çok fazla beklersen geç olacak
I'm not telling you something new
Sana yeni bir şey anlatmıyorum
There ain't no time to lose
Kaybedecek zaman yok
It's time for you to celebrate
Bu senin için kutlama zamanı

(So get down, beep beep, gotta get up outta seat)
(o zaman dikkatini ver, bip bip, oturduğun yerden ayağa kalkmalısın)
Get up, little girl
Ayağa kalk, küçük kız
(Get down, beep beep, gotta get up outta seat)
(dikkatini ver, bip bip, oturduğun yerden ayağa kalkmalısın)
It's time, your world
Zamanıdır, senin dünyan
(Get down, beep beep, gotta get up outta seat)
(dikkatini ver, bip bip, oturduğun yerden ayağa kalkmalısın)
Your life, your choice
Senin hayatın, senin seçimin
(Get down, beep beep, gotta get up outta seat)
(dikkatini ver, bip bip, oturduğun yerden ayağa kalkmalısın)
It's time, live it up
Zamanıdır, yaşa onu

On and on, on the beat goes
Durmadan, tempo(ritm) devam eder
On and on, on the beat goes
Durmadan, tempo(ritm) devam eder
On and on, on the beat goes ...
Durmadan, tempo(ritm) devam eder...

You don't have the luxury of time
Zaman lüksüne sahip değilsin
You have got to say what's on your mind
Aklındakini söylemelisin
Your head lost in the stars
Başın kayıp yıldızlarda
You'll never go far
Asla uzağa gitmeyeceksin
It's time for you to read the signs
Şimdi senin için işaretleri okuma zamanıdır

(So get down, beep beep, gotta get up outta seat)
(o zaman dikkatini ver, bip bip, oturduğun yerden ayağa kalkmalısın)
Here comes, my hand
İşte benim elim
(Get down, beep beep, gotta get up outta seat)
(dikkatini ver, bip bip, oturduğun yerden ayağa kalkmalısın)
Take it, you can
Al onu, yapabilirsin
(Get down, beep beep, gotta get up outta seat)
(dikkatini ver, bip bip, oturduğun yerden ayağa kalkmalısın)
The time, is now
Zamanı , şimdi

(Get down, beep beep, gotta get up outta seat)
(dikkatini ver, bip bip, oturduğun yerden ayağa kalkmalısın)
I'll show, you how
Nasıl, sana göstereceğim

On and on, on the beat goes ....
Durmadan, tempo(ritm) devam eder

Say what you like
Ne istersen söyle
Do what you feel
Hissettiğini yap
You know exactly who you are
Kim olduğunu tam olarak biliyorsun
The time is right now
Şimdi tam zamanıdır
You got to decide
Karar vermek zorundasın
Stand in the back or be the star
Geride kal yada yıldız ol

(So get down, beep beep, gotta get up outta seat)
(o zaman dikkatini ver, bip bip, oturduğun yerden ayağa kalkmalısın)
Here comes, my hand
İşte benim elim
(Get down, beep beep, gotta get up outta seat)
(dikkatini ver, bip bip, oturduğun yerden ayağa kalkmalısın)
Take it, you can
Al onu, yapabilirsin
(Get down, beep beep, gotta get up outta seat)
(dikkatini ver, bip bip, oturduğun yerden ayağa kalkmalısın)
The time, is now
Zamanı , şimdi
I'll show, you how
Nasıl, sana göstereceğim

I can't keep waiting for you
Seni bekleyip duramam
Anticipating that you've
Umarak senin
No time to lose
Kaybedecek zamanın yok
I can't keep waiting for you
Seni bekleyip duramam

(Kanye West Rap)

Get down, beep beep, gotta get up outta seat
dikkatini ver, bip bip, oturduğun yerden ayağa kalkmalısın
Get down, beep beep, gotta get up outta seat now
dikkatini ver, bip bip, oturduğun yerden ayağa kalkmalısın şimdi

On and on
Durmadan
Beat goes
Tempo devam eder
On and on
Durmadan


Kullanıcı Yorumları

Zorunlu alan
Zorunlu alan (Yayınlanmayacaktır)
Zorunlu değil (Yayınlanmayacaktır)