I miss your brain
Zihnini özlüyorum
The way you think
Düşünme şeklini
But I don't miss
Ama özlemiyorum
The way you used to drink
İçki içme şeklini


I miss our talks
Sohbetlerimizi özlüyorum
The Universal Law
Evrensel yasa
You had a way
Bir yöntemin vardı
Of seeing through my thoughts
Düşüncelerimin içini görmenin


It's so confusing I thought i met my match
Çok karmaşık, eşimle tanıştığımı düşünmüştüm
You always said we be better off as friends
Her zaman bir arkadaştan daha iyi olduğumuzu söylerdin
It was inevitable that it would end
Bunun bitmesi kaçınılmazdı.

Your picture's off my wall
Resmini duvarımdan indirdim
But I'm still waiting for your call
Ama hala aramanı bekliyorum
And every man that walks through that door
Ve bu kapıdan giren her adam
Will be compared to you forever more
Sonsuza kadar seninle kıyaslanıcaklar


Still I have no regrets
Hala pişman değilim
Coz I survived all the biggest tests
Çünkü büyük testlerde hayatta kaldım
I cannot lie and I won't pretend
Yalan söyleyemem, taklit yapmıycam
But I feel like I lost my very best friend
Ama en yakın arkadaşımı kaybetmiş gibi hissediyorum.

I miss the country side where we used to lay
Uzandığımız, şehir dışındaki yeri özlüyorum
The smell of roses on a lovely summer day
Sevgi dolu yaz günlerindeki gül kokusunu
You made me laugh, you had a clever wit
Beni güldürmüştün, zeki bir espri anlayışın vardı
I miss the good times, I don't miss all of it
Güzel zamanları özlüyorum, herşeyi özlemiyorum

You wrote me poetry
Bana bir şiir yazdın
You had a way with words
Kelimelerden yapılma bir yolun var
You said you wanted more than just a pretty girl
Bana "seni güzel bir kızdan daha fazla istedim" dedin
Maybe I challenged you a little bit too much
Belki bende sana birazcık fazla meydan okudum
We couldn't have two drivers on the clutch
Bir araçta iki sürücüye sahip olamayız

Your picture's off my wall
Resmini duvarımdan indirdim
But I'm still waiting for your call
Ama hala aramanı bekliyorum
And every man that walks through that door
Ve bu kapıdan giren her adam
Will be compared to you forever more
Sonsuza kadar seninle kıyaslanıcaklar


Still I have no regrets
Hala pişman değilim
Coz I survived all the biggest tests
Çünkü büyük testlerde hayatta kaldım
I cannot lie and I won't pretend
Yalan söyleyemem, taklit yapmıycam
But I feel like I lost my very best friend
Ama en yakın arkadaşımı kaybetmiş gibi hissediyorum.


Yet I have no regrets
Henüz pişman değilim
Coz I survived all the biggest tests
Çünkü büyük testlerde hayatta kaldım
I cannot lie and I won't pretend
Yalan söyleyemem, taklit yapmıycam
But I feel like I lost my very best friend
Ama en yakın arkadaşımı kaybetmiş gibi hissediyorum.
It's so sad that had to end
Son bulması çok üzücü

I lost my very best friend (lost my very best friend)
En iyi arkadaşımı kaybettim (en iyi arkadaşımı)
Not gonna candy coat it
Kolayca kabul etmiyeceğim
And I don't want to pretend
Ve taklit yapmıycam


I put away your letter
Mektuplarını bir yere koydum
Saved the best ones that I have
En iyilerini sakladım
It wasn't always perfect
her zaman harika değillerdi
But it wasn't always bad
Ama her zaman kötü değillerdi


Still I have no regrets
Hala pişman değilim
Coz I survived all the biggest tests
Çünkü büyük testlerde hayatta kaldım
I cannot lie and I won't pretend
Yalan söyleyemem, taklit yapmıycam
But I feel like I lost my very best friend
Ama en yakın arkadaşımı kaybetmiş gibi hissediyorum.Yet I have no regrets
Henüz pişman değilim
Coz I survived all the biggest tests
Çünkü büyük testlerde hayatta kaldım
I cannot lie and I won't pretend
Yalan söyleyemem, taklit yapmıycam
But I feel like I lost my very best friend
Ama en yakın arkadaşımı kaybetmiş gibi hissediyorum.

It's so sad that had to end
Son bulması çok üzücü


Kullanıcı Yorumları

Zorunlu alan
Zorunlu alan (Yayınlanmayacaktır)
Zorunlu değil (Yayınlanmayacaktır)