I think you wanna come over
-Hava atmak istediğini düşünüyorum
Yeah I heard it thru the grapevine
-Evet, bu söylentiyi duydum
Are you drunk? Are you sober?
-Sarhoş musun? Ayık mısın?
(Think about it)
-Düşün bunu
Doesnt matter
-Önemli değil
And if it makes you feel good then I say do it
-Ve eğer bu seni iyi hissettiriyorsa ben yap derim
I don't know what youre waiting for
-Ne için beklediğini bilmiyorum ki.

Feel my temperature rising
-Hararetimin arttığını hisset
Its too much heat
-Bu çok sıcak
Im gonna lose control
-Kontrolü kaybediyorum
Do you want to go higher?
-Daha yükseklere çıkmak ister misin?
Get closer to the fire
-Ateşe daha da yaklaş
I dont know what youre waiting for
-ne için beklediğini bilmiyorum

Chorus
Im gonna party
-Parti yapacağım.
(Yeah)
-(Evet)
Cause everybody just wont do
-Çünkü herkes yapmıyor
Lets get this started
-Hadi bunu başlatalım!
(Yeah)
-(Evet)
Cause everybody wants to party with you
-Çünkü herkes seninle parti yapmak istiyor.

Boy you got a reputation
-Oğlum, kötü bir ünün var
But youre gonna have to prove it
-Ama bunu ispat etmek zorunda kalacaksın
I see a little hesitation
-Biraz kararsızlık görüyorum
Am I gonna have to show ya
-Sana gösterecek miyim?
That if it feels right
-Eğer bu doğru hissettirirse
Get on your mark
-Başardın demektir
Step to the beat boy
-Ritime uy oğlum
thats what its for
-Bu ne için..

Put your arms around me
-Kollarını etrafıma dola
When it gets too hot we can go outside
-Çok sıcak olduğunda, dışarı çıkabiliriz

[ kaynak: http://ceviri.alternatifim.com/goster.asp?ac=8007 ]
But for now just come here
-Ama şimdi sadece buraya gel
let me whisper in your ear
-İzin ver de kulağına fısıldayayım
An invitation to the dance of life
-Hayatının dansına davet edeyim seni...

Im gonna party
-Parti yapacağım
(Its a celebration)
-(Bu bir kutlama)
Cause everybody just wont do
-Çünkü herkes yapmıyor.
Lets get this started
-Hadi bunu başlatalım
(No more hesitation)
-(Daha fazla tereddüt yok)
Cause everybody wants to party with you
-Çünkü herkes seninle parti yapmak istiyor.

Havent I seen you somewhere before?
-Seni daha önce biryerlerde gördüm mü ben?
You look familiar
-tanıdık görünüyorsun
You wanna dance?
-Dans etmek ister misin?
Yeah
-Evet...
I guess I just dont recognize you with your clothes on
-Sanırım sadece kıyafetlerin üzerindeyken tanışmamıştım seninle
What are you waiting for??
-Ne için bekliyorsun??

Im gonna party
-Parti yapacağım.
(Its a celebration)
-(Bu bir kutlama)
Cause everybody just wont do
-Çünkü herkes yapmıyor.
Lets get this started
-Hadi bunu başlatalım
(No more hesitation)
-(Daha fazla tereddüt yok)
Cause everybody wants to party with you
-Çünkü herkes seninle parti yapmak istiyor.

Come join the party
-Hadi partiye katıl
(Its a celebration)
-(Bu bir kutlama)
Cause everybody just wont do
-Çünkü herkes yapmıyor.
Lets get this started
-Hadi bunu başlatalım
(No more hesitation)
-(Daha fazla tereddüt yok)
Cause everybody wants to party with you
-Çünkü herkes seninle parti yapmak istiyor.

Boy you got it
-Oğlum anladın sen onu
Cause anybody just wont do
-Çünkü kimse yapmıyor.


Kullanıcı Yorumları

Zorunlu alan
Zorunlu alan (Yayınlanmayacaktır)
Zorunlu değil (Yayınlanmayacaktır)