Everybody comes to Hollywood
Herkes Hollywood'a geliyor

They wanna make it in the neighborhood
Bu yakınlarda olmak istiyorlar

They like the smell of it in Hollywood
Hollywood'da havanın kokusunu seviyorlar

How could it hurt you when it looks so good
Bu kadar güzel gözükürken seni nasıl incitebilir

Nakarat:

[ Shine your light now
Işığını parlat şimdi

This time it's gotta be good
Bu kez güzel olmalı

You get it right now
Bu sefer istediğini alıyorsun

'Cause you're in Hollywood
Çünkü Hollywood'dasın ]

There's something in the air in Hollywood
Hollywood'un havasında bir şeyler var

The sun is shining like you knew it would
Güneş parlayacağını bildiğin şekilde parlıyor

You're ridin' in your car in Hollywood
Hollywood'da arabanı sürüyorsun

You got the top down and it feels so good
Arabanın üstünü açmışsın ve bu çok güzel

I lost my memory in Hollywood
Hollywood'da hafızamı kaybettim

I've had a million visions, bad and good
Milyon tane görüntü vardı, kötü ve iyi

There's something in the air in Hollywood
Hollywood'un havasında bir şeyler var

I tried to leave it but I never could
Onu terk etmeye çalıştım ama asla edemedim
Nakarat

There's something in the air in Hollywood
Hollywood'un havasynda bir şeyler var

I've lost my reputation, bad and good
Namımı kaybettim, kötü ve iyi

You're ridin' in your car in Hollywood
Hollywood'da arabanı sürüyorsun

You got the top down and it feels so good
Arabanın üstünü açmışsın ve bu çok güzel

Music stations always play the same songs
Müzik istasyonları hep aynı şarkıları çalıyor

I'm bored with the concept of right and wrong
Doğru ve yanlış kavramından sıkıldım

Everybody comes to Hollywood
Herkes Hollywood'a geliyor

They wanna make it in the neighborhood
Bu yakınlarda olmak istiyorlar

They like the smell of it in Hollywood
Hollywood'da havanın kokusunu seviyorlar

How could it hurt you when it looks so good
Bu kadar güzel gözükürken seni nasıl incitebilir

Nakarat

'Cause you're in Hollywood
Çünkü Hollywood'dasın

In Hollywood
Hollywood'da

Check it out, this bird has flown
Dinle bunu, bu kuş uçtu
Nakarat

'Cause you're in Hollywood
Çünkü Hollywood'dasın

In Hollywood
Hollywood'da

Push the button
Düğmeye bas

Don't push the button
Düğmeye basma

Trip the station
İstasyonları gez

Change the channel
Kanalı değiştir (iki defa)


Kullanıcı Yorumları

Zorunlu alan
Zorunlu alan (Yayınlanmayacaktır)
Zorunlu değil (Yayınlanmayacaktır)