Mmmm, mmmm
Say good-bye to not knowing when
Veda et zamanını bilmemeye
The truth in my whole life began
Tüm hayatımın gerçeği başladı
Say good-bye to not knowing how to cry
Veda et nasıl ağlanacağını bilmemeye
You taught me that
Bunu bana sen öğrettin

And I'll remember the love that you gave me
Ve bana verdiğin aşkı hatırlayacağım
Now that I'm standing on my own
Şimdi kendi başıma duruyorum
I'll remember the way that you changed me
Beni nasıl değiştirdiğini hatırlayacağım
I'll remember
Hatırlayacağım

Inside I was a child
İçimde bir çocuktum
That could not mend a broken wing
Kırık bir kanadı iyi edemeyen

Outside I looked for a way
Dışımda bir yolunu arıyordum
To teach my heart to sing
Kalbime şarkı söyletmenin

I learned to let go of the illusion that we can possess
Sahip olduğumuz yanılsamadan vaz geçmeyi öğrendim
I learned to let go, I travel in stillness
Salıvermeyi öğrendim, durgunlukta yolculuk ediyorum
And I'll remember happiness
Ve hatırlayacağım mutluluğu
I'll remember [I'll remember]
Hatırlayacağım (hatırlayacağım)
Mmmmm... [I'll remember]
mmmmm� (hatırlayacağım)
Mmmmm...

No I've never been afraid to cry
Ağlamaktan asla korkmadım
Now I finally have a reason why
Şimdi nihayet bir neden buldum
I'll remember [I'll remember]
Hatırlayacağım (hatırlayacağım)


Kullanıcı Yorumları

Zorunlu alan
Zorunlu alan (Yayınlanmayacaktır)
Zorunlu değil (Yayınlanmayacaktır)