Where do we go from here?
--Burdan nereye gidicez?
This isn't where we intended to be
--Burası bizim olmayı planladığımız yer değil
We had it all, you believed in me
--Bunu tamamen biz yaptık, sen bana inandın
I believed in you
--Ben sana inandım

Certainties disappear
--Kesinlikler kayboldu
What do we do for our dream to survive?
--Yaşamak için kurduğumuz hayallere ne yapacağız?
How do we keep all our passions alive,
--Bütün tutkularımızı nasıl canlı tutacağız,
As we used to do?
--Eskiden olduğu gibi?

Deep in my heart I'm concealing
--Kalbimin derinlerinde saklıyorum
Things that I'm longing to say
--Sana söylemeyi çok istediğim şeyleri
Scared to confess what I'm feeling
--Ne hissettiğimi itirafetmekten korkuyorum
Frightened you'll slip away
--Senin kaçacağından endişeleniyorum

You must love me

--Sen beni sevmelisin
You must love me
--Sen beni sevmelisin

Why are you at my side?
--Neden benim tarafımdasın?
How can I be any use to you now?
--Ben nasıl senin şimdi kullandığın bir şey olabilirim?
Give me a chance and I'll let you see how
--Bana bir şans ver ve sana nasıl olduğunu görmene izin vereceğim
Nothing has changed
--Hiç bir şey değişmedi

Deep in my heart I'm concealing
--Kalbimin derinlerinde saklıyorum
Things that I'm longing to say
--Sana söylemeyi çok istediğim şeyleri
Scared to confess what I'm feeling
--Ne hissettiğimi itirafetmekten korkuyorum
Frightened you'll slip away
--Senin kaçacağından endişeleniyorum

You must love me
--Sen beni sevmelisin
You must love me
--Sen beni sevmelisin
You must love me
--Sen beni sevmelisin


Kullanıcı Yorumları

Zorunlu alan
Zorunlu alan (Yayınlanmayacaktır)
Zorunlu değil (Yayınlanmayacaktır)