Everythings cool, yeah
Her şey hariha, evet
Its all gonna be okay, yeah
Her şey iyi olacak, evet
And I know maybe Ill even laugh about it someday
Ve biliyorum buna birgün belki de gülerim
But not today, no
Ama bugün değil, hayır
Cause I dont feel so good
Çünkü hiç iyi hissetmiyorum
Im tangled up inside
İçim karmakarışık
My heart is on my sleeve
Hissettiklerim apaçık ortada
Tomorrow is a mystery to me
Yarın benim için bir gizem

And it might be wonderful
Ve muhteşem olabilir
It might be magical
Sihirli olabilir
It might be everything Ive waited for
Bir mucize için
A miracle
Beklediğim her şey olabilir
Oh but even if I fall in love again with someone new
Ama tekrar başka birine aşık olsam bile
It could never be the way I loved you
Asla seni sevdiğim gibi olmaz

Letting you go, is
Gitmene izin vermem
Making me feel so cold, yeah
Beni çok sakin yapar, evet
And Ive been trying to make believe it doesnt hurt
Ve incinmediğime inanmaya çalışıyorum
But that makes it worse, yeah
Ama daha kötü oluyor, evet
See Im a wreck inside
Bak harap oldum
My tongue is tied
Dilim tutuldu
And my whole body feels so weak

Ve tüm bedenim çok zayıf hissediyor
The future may be all I really need
Geleceğim, tüm ihtiyacım olabilir

And it might be wonderful
Ve muhteşem olabilir
It might be magical
Sihirli olabilir
It might be everything Ive waited for
Bir mucize için
A miracle
Beklediğim her şey olabilir
Oh but even if I fall in love again with someone new
Ama tekrar başka birine aşık olsam bile
It could never be the way I loved you
Asla seni sevdiğim gibi olmaz

Like your first love
İlk aşkın gibi
The one and only true love
Tek ve doğru aşk
Wasnt it written all over my face, yeah
Alnıma yazılmamış mıydı
I loved you like you loved me
Ben seni, sen beni sevmiştin
Like something pure and holy
Saf ve yüce olan şeyler gibi
Like something that can never be replaced
Asla tekrarlanamayacak şeyler gibi

And it might be wonderful
Ve muhteşem olabilir
It might be magical
Sihirli olabilir
It might be everything Ive waited for
Bir mucize için
A miracle
Beklediğim her şey olabilir
Oh but even if I fall in love again with someone new
Ama tekrar başka birine aşık olsam bile
It could never be the way I loved you
Asla seni sevdiğim gibi olmaz
I loved you
Seni sevdim


Kullanıcı Yorumları

Zorunlu alan
Zorunlu alan (Yayınlanmayacaktır)
Zorunlu değil (Yayınlanmayacaktır)